Nieuwsbrief Jurisprudentie | Editie 21 2019
Schulinck Actuele kennis. Helder inzicht.
Nieuwsbrief Jurisprudentie | Editie 21 2019
Grip op Wmo
Uitspraken
Samenvatting
Noot (mr. Lysanne Bergsma)
Verzoek om toezending rechtbankjurisprudentie
Vermelding van uitspraken in deze nieuwsbrief geschiedt altijd anoniem, dus zonder weergave van de namen van partijen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Heeft u commentaar of suggesties, neem dan contact met ons op.